Kohtaamiset

Kohtaamiset

Kohtaamiset ovat sinulle, joka kaipaat matalan kynnyksen tukea

Kohtaamiset ovat sinulle, joka kaipaat matalan kynnyksen tukea

Meillä on jokaisella tarinassamme kohtia, joissa toisen näkökulma voi auttaa juonen selkiyttämisessä tai muuntamisessa itseämme kannattelevammaksi. Ne voivat olla esim. elämän murros- tai muutoskohtia pienin ja/ tai isomminkin haastein, haastein jotka kaipaavat tulla nähdyiksi ja sanoitetuksi. Kohtaamisissa pyrin antamaan sinulle eväitä luoda sen hetkiseen tarinaasi päätös, joka on rakkaudellisempi, rauhaa ja iloa tulvillaan oleva omannäköisesi elämä ja olotila.

Kohtaamiset ovat sinulle, joka kaipaat matalan kynnyksen keskustelutuen tai henkisen ohjauksen, toiminnallisten menetelmien ym. keinoin tukea kasvuusi, elämänmuutosten tai elämäntapahtumien myllerryksissä jaksamiseen sekä sinulle, joka kaipaat yhteyttä toiseen ihmiseen (yksinäisyys). Kohtaamisissa saat kokea elämän eri sävyjä turvallisessa ja kannattelevassa ympäristössä.

Aiheina esimerkiksi

Aiheina esimerkiksi

  • Itsetuntemus (mm. arvot, tarpeet, toiveet, rajat, vahvuudet) 
  • minäkuvan haasteet  
  • oma ajattelu/luominen 
  • pelot, liittyen esim. muutoksiin elämässä, vanhenemiseen, kuolemaan, toimintakyvyn heikkenemiseen 
  • henkisyys kiinnostaa/oman maailmankuvan muutosten herättämä hämmennys, mutta ei ole ketään, jonka kanssa jutella asioista 

Kohtaamiset ovat tapaamisia livenä paikan päällä, halutessasi vaikka kävelyllä lähialueella tai toiminnan äärellä, jos kasvokkain keskustelu tuntuu vaikealta. Mahdollisuus kohtaamisiin on myös omassa ympäristössäsi, esim. puutarhatöiden tai maalausurakan tms. keskellä kodissasi oman osaamiseni rajoissa. Kartoitamme ensitapaamisella mitä kohtaamisilta tahdot tai haet, mitä juuri nyt tarvitset elämääsi. Tutkimme yhdessä niitä merkityksellisyyden aineksia, jotka tekevät sinusta sinut ja elämästäsi haluamasi, sen sinunlaisen.  Voit sanoittaa ja selkiyttää mielessä pyörineitä asioita, pieniä tai suurempia. Pallottelemme uusia näkökulmia ja kenties löydät uusia vastauksia itsestäsi vanhentuneiden uskomusten muuttuessa. 

Kohtaamiset voivat olla kaksin tai ryhmänä sen tutkimista, mitä hetkessä ilmenee; elämän eri puolien avointa pohdiskelua, meditaatioita, rentoutumista tai toiminnallisuutta luovuuden tai esim. käsitöiden merkeissä.

Miksi kohtaamisia tarvitaan?

Miksi kohtaamisia tarvitaan?

Emme kasva tyhjiössä erillään muista ja ympäristöstämme. Tarvitsemme kaikki toisia ihmisiä. Tarvitsemme muita varsinkin ihmisenä kasvamisen tueksi, toimimaan meille peilinä ja osoittamaan niitä kohtia itsessämme, jotka kaipaavat huomiotamme, hyväksymistä ja rakastetuksi tulemista. Kohtaamisten aikana tulet nähdyksi ja kuulluksi juuri sellaisena kuin olet, omana itsenäsi. Minun tehtävänäni on luoda turvallinen tila, jossa voit uskaltautua avautumaan ja kohtaamaan uusia puolia itsestäsi, tunteitasi sekä yhä syvempää yhteyttä sisäiseen viisauteesi ja omaan voimaasi.

Tarvitsemme kohdatuksi tulemisen lisäksi myös konkreettisia keinoja, joilla mahdollistuu kasvun ja muutoksen nostattamien tunnemyrskyjen laannuttaminen, rauha ja tyyneys sekä jaksaminen muutoksen keskellä.  Muutokseen tarvittavia voimavaroja voit saada rentoutumalla esim. luovuutta herätellen toiminnan kautta, mielikuvissa seikkaillen ja meditoiden, Pyyteettömän Rakkauden energiaa vastaanottaen, uppoutumalla rummun, äänimaljojen tai fysioakustisen tuolin värähtelyjen syleilyyn. 

Ja jotta uuden on mahdollista juurtua arkeesi, saat tueksesi toisen ihmisen tai ryhmän, joka auttaa vahvistamaan muutosmotivaatiotasi kulkien rinnallasi tarvitsemasi ajan. Kohtaamiset voivat olla siis myös pienryhmiä, joihin sitoudutaan tietyksi ajaksi. Ja aika ajoin tarvitsemme myös ihan vain vapaata yhdessäoloa, rentoutta ilman agendaa tai analysointia, yhdessä tekemistä, iloa ja jutustelua ilman sitoumuksia.

Joskus paras kohtaaminen on kohtaaminen oman itsen kanssa, omassa rauhassa latautuen.

Joskus paras kohtaaminen on kohtaaminen oman itsen kanssa, omassa rauhassa latautuen.

Heidi Lindvall

Opintojani:  henkinen ohjaus, energioiden puhdistaminen, kognitiivinen lyhytterapia, kanavointi, toimintaterapia, saattohoito, äänimaljarentoutus, erilaisia energeettisiä hoitoja, voimavarakouluttaja, valmennus, regressio, rentoutus, meditaatio, sosiaalipsykologia, viestintä, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaus, NLP, ompelija, rakennuspiirtäjä, maalaus, käsityön taide, erilaiset kädentaidot, ravintoa ja liikuntaa, puutarhanhoitoa ym.

Heidi Lindvall

Opintojani:  henkinen ohjaus, energioiden puhdistaminen, kognitiivinen lyhytterapia, kanavointi, toimintaterapia, saattohoito, äänimaljarentoutus, erilaisia energeettisiä hoitoja, voimavarakouluttaja, valmennus, regressio, rentoutus, meditaatio, sosiaalipsykologia, viestintä, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaus, NLP, ompelija, rakennuspiirtäjä, maalaus, käsityön taide, erilaiset kädentaidot, ravintoa ja liikuntaa, puutarhanhoitoa ym.

Miten kohtaamiset etenevät?

Miten kohtaamiset etenevät?

1. Kartoitamme tilanteesi

1. Kartoitamme tilanteesi

Ennen Kohtaamistamme, voit halutessasi voi olla yhteydessä minuun lyhyen alkukartoituksen merkeissä tai vaihtoehtoisesti voit avata tilannettasi minulle kirjoittaen sähköpostiini.

2. Tukea, ohjausta ja läsnäoloa

2. Tukea, ohjausta ja läsnäoloa

Keskustelu ja muut menetelmät, joita käytän, nousevat kyseisessä hetkessä sinusta, sinun tarpeesi ja tietoisuutesi mukaisesti. Ohjaus voi alkuun suuntautua esim. valmiuksiesi kasvattamiseen kuulla vastauksia omasta itsestäsi (esim. rentoutuminen, rauhoittuminen, tietoinen läsnäolo, ohjattu meditaatio). Toisinaan toiminta voi olla itsetarkoitus, jonka kautta avataan uutta ymmärrystä asioihin. 

Vapaa puhuminen asioista, hyväksyvyys ja turvallisen jakamisen tilan kokeminen kohtaamisissa on lähtökohta.  Esimerkkinä usein tapaamisissa on puhututtanut henkisen avautumisen myötä saadut kokemukset, liikkeelle lähteneet, joskus rajutkin prosessit itsessä ja niihin liittyvä hämmennys. Tarve saada jakaa niitä jonkun kanssa on ollut suuri, kun esim. kotona asioista ei ole voinut puhua. 

3. Tehdään sitä, mikä sopii sinulle

3. Tehdään sitä, mikä sopii sinulle

Jokaisen matka on yksilöllinen. Sinunkin kohtaamisesi toteutetaan juuri sinun lähtökohdistasi käsin. Joskus lyhytterapeuttinen ote tai voimavaraohjauksen keinot, joskus suuntaaminen henkisen tietouden pariin saattaa avata nopeastikin tietoisuutta ja yhteyttä itseen, ymmärrystä ja parempaa oloa.

Toiminnoista esim. mielikuvaharjoittelu ja tunnemaalaus ovat hyviä tutustumisväyliä tunteisiin ja niiden kohtaamiseen turvallisesti.  Voimme pureutua myös uskomusmaailmaasi, arvoihisi tai tavoitteisiisi eri keinoin. 

Ja tärkeänä osana on rentoutuminen, jotta saadaan kehon rauhoittumisen myötä mielikin vastaanottavaisemmaksi. Rentoutumisessa saatan käyttää esim. ohjattuja rentoutus- ja mielikuvaharjoituksia, energianvälitystä, äänimaljoja, rummutusta tai fysioakustista tuolihoitoa.  Kokonaisuudessaan keinoja on yhtä monia kuin on asiakkaitakin. 

Scroll to Top